2021 Aralık Ayı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının İlanı

2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5’inci maddesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat
Yönetmeliğinin 7’ inci maddesi uyarınca; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14.00′ da Meclis Toplantı Salonunda yapacağı 2021 Aralık ayı DİSKİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ekte belirtilen gündem ile icra edilecektir.

Dokümanlar

Diğer Duyurular

Tümünü Gör