DİSKİ 2022 Mayıs Ayı Genel Kurul Toplantısının İlanı

2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5’inci maddesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 7’inci maddesi uyarınca; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin  16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 14.00’te Meclis Toplantı salonunda  yapacağı 2022 Mayıs ayı DİSKİ Genel Kurul toplantısı ekte belirtilen gündem ile icra edilecektir.

EK: 2022 Mayıs Ayı Meclis Gündemi

Diğer Duyurular

Tümünü Gör

KAMUOYUNA DUYURU

KAMUOYU AÇIKLAMASI