Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre Kirliliğini Önlüyor

Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre Kirliliğini Önlüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Hani İlçesi Abacılar Mahallesi’nde 650 bin liraya mal ettiği “Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi” sayesinde atık suların minimum alanda ve personel gerektirmeden otomatik olarak arıtılıyor.

DİSKİ, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yanı sıra nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla paket arıtma tesisleri kuruyor.

Hani ilçesi Abacılar Mahallesi’nde kurulan “Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi” 650 bin liraya mal oldu. Günlük 200 metreküp evsel nitelikli atıksuların arıtıldığı tesis, 2 biyolojik atıksu artıma reaktöründen oluşuyor. 6 ay önce hizmete konulan tesiste, şu ana kadar yaklaşık 9 bin metreküp atıksu arıtıldı.

2050 yılı nüfusuna göre projelendirildi

Ön çöktürme havuzu ve dengeleme haznesi 2050 yılı nüfusuna göre projelendirilen tesis, çevre kirliliğinin önüne geçiyor. Tesiste atıksular öncelikle fiziksel arıtmadan geçiriliyor. Sonra atıksu ön çökeltim havuzuna alınıyor, burada çökebilen maddelerin havuzun dibinde kalması sağlanıyor. Kalan su dengeleme havuzuna alınıyor ve buradaki pompalar yardımıyla biyolojik arıtma ünitesine aktarılıyor. Atıksuya bu ünitede, mikroorganizmaların yaşayabileceği ve çoğalabileceği bir zemin yaratmak ve bu mikroorganizmaların atıksudaki kirletici organik maddeleri parçalamasını sağlamak için öncelikle oksijen veriliyor. Daha sonra atıksu bu ünitede çökeltme, deşarj ve fazla çamur uzaklaştırma işlemlerinden geçiyor. Atıksu son olarak klorlanarak deşarj ediliyor.

“Ülkemizin çok az yerinde bulunan projeyi, Diyarbakır’ımıza kazandırdık”

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, tesisin önemli bir yatırım olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“İlçelerde atıksu arıtma tesislerini tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla Hani ilçemize bağlı Abacılar Mahallesinde Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi’ni kurduk . Şehrimizin her bir noktasında en iyi hizmeti verebilmek için sahadaki arkadaşlarımızla yoğun çaba sarf ediyoruz. Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi, şehrimiz için önemli bir hizmettir. Ülkemizin çok az yerinde bulunan projeyi, Diyarbakır’ımıza kazandırdık. Şehrimizin eksikliklerini gidermek için projelerimiz sürüyor.”

Fotoğraf Galerisi