DİSKİ, Diyarbakırlı hemşerilerimize günlük 286 bin m3 ucuz, sağlıklı çeşmeden içilebilir su ulaştırıyoruz

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, her gün Dicle Barajı’ndan alıp çeşitli işlemlerden geçirdiği 286 bin m3 sağlıklı, kaliteli ve ucuz suyu Diyarbakırlıların kullanımına sunuyor.

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı, 32 kilometre uzaklıkta yer alan Dicle Barajı’ndan 2 adet pompa vasıtasıyla 1600’lük çelik borularla getirdiği ham içme suyunu 440.000 m2 likyerleşke alanı olan 80.000 m2 alan üzerine kurulu olan Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinde çeşitli işlemlerden geçiriyor.

Kentin yaşam kaynağı olan Dicle Barajı’ndan gelen ham su sırasıyla debi ölçümü, havalandırma yapısı, ön klorlama, hızlı karıştırıcılar, dağıtım odaları, durultucular, filtreler,  klor temas tankı ve arıtma deposundan kente bulunan diğer depolarına, depolardan  su şebekelerine dağıtılıyor.

Havalandırma yapısı, barajdan temin edilen ve yaklaşık 32 km kapalı boru içinde gelen ham suyun içindeki eksilen miktarını artırmak biriken gaz kabarcıklarını patlatıp atmosfere bırakmak.

Klor ünitesi, suda yaşayan insan sağlığına zarar veren canlıların (mikroorganizmalar)yok edilmesini ve suyun dezenfeksiyonunu sağlıyor.

Hızlı karıştırıcılar, kimya binasından sevk edilen kimyasal maddelerin ham su ile homojen bir şekilde karışımını gerçekleştiriyor.

Durultucular, dağıtım odasında dengelenen su durultucularda demir üç klorür ve polielektrolit yardımıyla kimyasal arıtma sağlanır.Lamelapulsantör tipindeki çamur katmanlı durultucu kullanarak askıda partiküllerin çökertme işlemini gerçekleştiriyor. Bu bölümde çamur ile su birbirinden ayrılarak çamur, çamur yoğunlaştırıcılarına, su ise kum filtrelerine yönlendiriliyor.

Filtreler de ise durultucularda yüksek düzeyde arıtılmış su 1.40 cm yükseklikteki  08-01 mm dane çapı sahip  son filtrasyon işlemine tabi tutularak su tanklarına iletimi yapılarak tüketime gönderiliyor. Tüketime hazır hale getirilen içme suyu yaklaşık 20 dakika dezenfeksiyona tabi tutularak, temiz su deposuna ve oradan şehir içindeki depolara ve bağlı şebekelerine aktarılıyor.

Otomasyon odasında arıtma tesisinin sahip olduğu bütün üniteleri izleme ve 7/24 saat tesiste bulunan mobil su analiz cihazlarından gelen verilerle su kalitesi izlenmektedir. Ayrıca şehirde bulunan 10 adet su deposunun doluluk oranı anlık su miktarı ve seviye kontrolü yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeterlilik ve Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) belgesine sahip DİSKİ Su Kontrol Laboratuvarları, şebekede kullanıma sunulan suda herhangi bir aksi duruma karşı  günlük 40 farklı noktadan numuneler alarak analizini gerçekleştiriyor.

Fotoğraf Galerisi