Diyarbakır ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde havanlandırma havuzunun bakım ve onarımı yapıldı

Diyarbakır ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde havanlandırma havuzunun bakım ve onarımı yapıldı

Diyarbakır ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi 2004 yılında fiziksel ve çamur sterilizasyon olarak kurulmuştur. 25.12.2017 yılında kesin kabulü yapılan tesis ileri biyolojik arıtma tesisi olarak faaliyetlerini günümüze kadar sürdürmektedir.

İleri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin temel amacı; atıksu içinde bulunan Azot, Fosfor ve Karbon yüklerini alıcı ortamının kendisini arıtabilecek kirlilik yüküne kadar indirgeyebilmektedir.

Bu kapsamda Azot arıtımı için havalandırma havuzları kullanılmaktadır. Havalandırma havuzları içinde bulunan bakteriler vasıtasıyla Azot döngüsü sağlanarak, Azot arıtımı gerçekleşmiş olur. Azot döngüsü sırasında azot içeren bileşiklerin azot döngüsü sağlamak için sisteme blowerler (hava üfleyici)  ile oksiyen verilmektedir. Sisteme verilen oksijen ise havalandırma havuzlarının belli bölgelerine difüzörler yerleştirilerek sağlanmaktadır.

Zaman içinde atıksu içinde bulunan disk tipi difüzörlerin membranlarında aşınma ve özelliğini kaybetme durumu yaşanmaktadır. Yapılan incelemeler ve havalandırma havuzlarına düzensiz oksijen dağılımı tespit edildiğinden dolayı havalandırma bulunan membramların değişimlerinin sağlanması kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda DİSKİ Genel Müdürlüğünce 3500 adet Disk tipi Difüzör membranı alımı yapılmıştır. Uzmanlık isteyen montaj ve işletmeye alma aşamaları Diski ekiplerince tamamlanmıştır.

yaklaşık iki haftalık bir süreçte hummalı bir çalışma yapan ekiplere teşekkürlerini ileten Tutşi söyle konuştu;

Kent merkezinin kanalizasyon şebekelerinde toplanan atıksular tesisimizde arıtılarak %95 oranında temizlenip Dicle Nehri’ne deşarjı sağlanıyor. Günlük ortalama tesisin 21 farklı noktasından alınan numuneler üzerinden 81 adet analiz yapılıyor. Yapılan analizler sonucunda arıtma tesisinin verimliliği ve deşarj limitleri sürekli kontrol ediliyor. Ayrıca arıtılmış atık sular, alıcı ortama deşarj edilmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen Sürekli Atık su İzleme Sistemi (SAİS) tarafından anlık olarak bakanlığın veri tabanına belirli deşarj parametrelerinin verileri anlık olarak iletiliyor.” dedi

Fotoğraf Galerisi