Eğil Atıksu Arıtma Tesisi Dicle Barajı’nı koruyor

DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne, bağlı Eğil Atıksu Arıtma Tesisi kentin içme suyu kaynağı olan Dicle Barajı’nı koruyor.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin su havzası olan Dicle Barajı’nı korumak için inşa ettiği Eğil Atıksu Arıtma Tesisi, ilçenin kanalizasyon şebekelerinden gelen günlük 800 metreküp atıksuyu arıtarak temiz bir şekilde Aşağıdöşemeler Mahallesi’nde yer alan kurumuş dereye deşarj ediyor.

DİSKİ, Eğil ilçesinde kanalizasyon hatlarından alınan atıksuyu Dicle Barajından uzak alana temiz şekilde deşarjını sağladığı için kentin içme suyu kaynaklarını koruyor.

Tesis azot ve fosfor giderimi de sağlıyor

Eğil Atıksu Arıtma Tesisi, fiziksel, biyolojik ve çamur susuzlaştırma olmak üzere 3 üniteden oluşuyor. Tesis ileri biyolojik atıksu arıtma özelliği taşımamasına rağmen azot ve fosfor giderimi de sağlıyor.

İlçe merkezinden kanalizasyon sistemiyle toplanan atıksular DN 200 mm’lik hatla tesisin birinci aşaması olan fiziksel arıtma ünitesine naklediliyor. Fiziksel arıtma üniteleri, kaba ızgara, ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ile kum ayırıcılardan oluşuyor. Bu ünitelerde atık suyun içerisindeki tutulabilir katı maddeler ayrıştırılıyor.

Arıtma işleminde herhangi bir kimyasal kullanılmıyor

Fiziksel arıtma ünitelerinden geçen atıksu, dağıtım yapısına alınıyor. Dağıtım yapısına alınan atık su, iki adet olan havalandırma tanklarına ulaştırılıyor. “Uzun Havlandırmalı Aktif Çamur” projesine göre tasarlanan tanklar, oksikve anoksik bölgelere ayrılıyor. Burada oluşan biyokütle sayesinde atıksuyun içerindeki karbon, azot ve fosfor giderimi biyolojik olarak gerçekleşiyor. Arıtma işlemi için herhangi bir kimyasal kullanılmıyor.

Atıksular temizlenerek Aşağıdöşemeler Mahallesi’ndeki kuru dereye deşarj ediliyor

Havalandırma tanklarından çıkan atıksu son çöktürme tanklarına naklediliyor. Bu ünitede tankın üst kısmından arıtılmış su savaklanarak, arıtılmış su tankına geçiyor. Arıtılmış atıksu tankına gelen arıtılmış sular, yüksek terfili pompalar vasıtasıyla Aşağıdöşemeler Mahallesinin güneydoğusunda yer alan kuru dere yatağına deşarj ediliyor. Son çöktürme tanklarının dip kısımlarına çöken arıtma çamuru, geri devir istasyonu vasıtasıyla tekrardan havalandırma tanklarına gönderiliyor. Fazla oluşan arıtma çamurları ise çamur susuzlaştırma ünitesine alınıyor.

Sistemde fazla oluşan arıtma çamurları, çamur susuzlaştırma ünitesine gönderiliyor. Çamur susuzlaştırma sisteminde, fazla çamur pompaları, polimer hazırlama ünitesi ve santrifüjdekantör bulunuyor. Dekantörden çıkan %25 mertebelerinde olan kuru katı madde son olarak çamur keki durumuna getirilip geçici depolama sahasına alınıyor.

Fotoğraf Galerisi