Sur içi restorasyon alanlarının altyapı çalışmaları için değerlendirme toplantısı

Sur içi restorasyon alanlarının kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları için DİSKİ’nin ev sahipliğinde bir toplantı düzenlendi

Diyarbakır sur ilçesi restorasyon çalışma bölgesinde eksik kalan kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin tamamlanması ve 347 adet tescilli yapının yer altı sularının temel ve bodrum seviyesinden drenaj sistemi ile alınıp yağmursuyu şebekesine verilmesi ile ilgi yapılacak çalışmaların değerlendirmek üzere İller Bankası Bölge Müdürü Selami ÖCAL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah BİLGİN, DİSKİ Genel Müdürü M. Fırat TUTŞİ, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve teknik personellerin katılımıyla çalışmalarla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.