Suyun Geleceği İçin Yeni Yol Haritamızı Belirliyoruz: Diski 2025-2029 Stratejik Plan Eğitimi

Diski Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 2025-2029 dönemi Stratejik Planı’nın oluşturulmasına yönelik eğitim programı başarıyla tamamlandı. Eğitime, Diski yöneticileri ve ilgili birim çalışanları katıldı.

Eğitim programı, katılımcılara stratejik planlama sürecinin temel prensipleri, hedef belirleme yöntemleri ve performans ölçüm teknikleri hakkında kapsamlı bilgi sağladı. Ayrıca, kurumun yeni misyon ve vizyonunun belirleneceği süreçte, stratejik hedeflerin nasıl oluşturulacağı ve uygulanacağı konusunda detaylı eğitim verildi. Bu kapsamda, bütçe eğitimi de verilerek maliyetlendirme ve finansal planlama konularında da katılımcılar bilgilendirildi.

Diski Genel Müdürü, eğitimin kapanış konuşmasında şunları ifade etti: “2025-2029 dönemi için hazırlayacağımız Stratejik Plan, Diski’nin ileriye yönelik büyüme ve sürdürülebilirlik stratejilerinin anahtarı olacak. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aldığımız eğitimle birlikte, daha etkin ve verimli bir planlama süreci yürüteceğimize inancım tam.”

Katılımcılar, eğitimin sonunda yapılan değerlendirme oturumunda, stratejik planlama sürecine dair görüş ve önerilerini paylaştı. Eğitim programının tamamlanmasının ardından, 2025-2029 Stratejik Planı’nın hazırlıklarına hız kazandırılarak, belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.