Tigris haberin vatandaştan katlamalı fatura tepkisi konulu haberine istinaden

Tigris haberin vatandaştan katlamalı fatura tepkisi kolunu haberine istinaden

307…. Nolu abonenin itirazında bahsi geçen her ay yüksek fatura geldiği ve caza kesileceği hususunda yapılan incelemede; Söz konusu abonenin 04.01.2024 tarihinde devir alındığı. Ocak 2024 tüketimi 6 m3 karşılığı 104 TL, Şubat 2024 tüketimi 14 m3 karşılığı 237 TL. Mart 2024 tüketimi 23 m3 karşılığı 438 TL. Nisan 2024 tüketimi 34 m3 karşılığında 713 TL. faturalandırılmıştır. Abonenin sayacı kontrol edilmiş olup tüketimleri normal olduğu görülmüştür.

Abonenin DİSKİ Genel Müdürlüğümüze herhangi bir resmi müracaatı olmadığı, bahsi geçen 2.500 TL. cezanın asılsız olduğu anlaşılmıştır.

Tarifeler Yönetmeliğimizin 10. Maddesinin (2) bendinde “Aboneler iç donanımın iyi bir durumda bulundurulmasından ve su kaybından sorumludur. Sayaçların kaydettiği su abone tarafından tüketilmiş sayılır.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

DİSKİ Genel Müdürlüğü

Fotoğraf Galerisi