Tutşi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde İncelemede Bulundu

Tutşi, Dicle Nehri’nin kirlenmesini önleyen en önemli alt yapı yatırımları arasında yer alan DİSKİ’ye ait İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemede bulundu.

Eski Mardin yolu üzerinde kurulu çevre dostu Diyarbakır İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Dicle Nehri’nin kirlenmesinin önüne geçiyor.

DİSKİ, Diyarbakır merkezde her gün 100 bin metreküp atıksuyu modern tesisinde çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra temizleyip Dicle Nehri’ne bırakıyor.Şehir merkezinden kanalizasyon sistemiyle toplanan atıksular DN 2000 mm’lik ana kolektör hattıyla tesisin birinci aşaması olan fiziksel arıtma ünitelerine alınıyor.

Atık Su Arıtma Fiziksel Arıtmayla başlar

Bu ünitelerden giriş pompa istasyonundan sonra, kaba ve ince ızgaralardan geçerek atıksu içerisinde bulunan katı malzemeler atık sudan uzaklaştırılıyor.

Kaba ve ince ızgaradan geçen atıksu, kum ve yağ tutucu havuzlarda hava verilerek atıksu içerisindeki kumun çöktürülmesi sağlanıyor. Bunun yanında atıksu yüzeyinde bulunan yağ ve askıda katı maddeler de uzaklaştırılıyor. Havalandırmalı kum ve yağ tutucudan çıkan atık sular ön çöktürme tanklarına alınarak atık suyun %25 oranın arıtılması sağlanıyor.

Fiziksel arıtmadan geçen ve %25 oranında arıtılmış atıksu, biyolojik arıtma ünitelerine dağıtım kanalları ile alınıyor.

Atıksu anerobik, anoksik ve aerobik işlemlerini tabi tutularak karbon, azot ve fosfor giderimi sağlanıyor. Akabinde son çökeltim tanklarına alınan artıksu burada bekleme işlemine tabi tutularak atık çamurun çökmesi işlemi yapılıyor.

Son çökeltim tanklarından savaklanan arıtılmış atıksu Dicle Nehrine deşarj ediliyor. Biyolojik arıtma ünitelerinden geçen atık sular, %95 oranında arıtılmış olarak tesisten çıkıyor.

Veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletiliyor

Ayrıca arıtılmış atık sular, alıcı ortama deşarj edilmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) tarafından anlık olarak bakanlığın veri tabanına belirli deşarj parametrelerinin verileri anlık olarak iletiliyor. Bu verilerin tamamı kayıt altındadır.

Metan  gazından elektrik  üretiliyor

Tesisten çekilen fazla çamur, pompalar vasıtasıyla çamur yoğunlaştırma ünitesine alınıyor. Bu ünitede kimyasal (polimer) kullanılarak yoğunlaştırılan çamur, gaz üretimi için çamur çürütücü (dıgester) tanklarına naklediliyor. Çamur çürütücülerinde üretilen metan gazı, gaz jeneratörlerinde yakılarak tesis içinde kullanılmak üzere elektrik enerjisi üretiyor.

Çürütülmüş çamur susuzlaştırıldıktan sonra dekantör ünitesine alınıyor. Susuzlaştırılarak çamur keki haline gelen arıtma çamuru, evsel nitelikli atık sınıfına girdiğinden çöp depolama sahasına naklediliyor.

Tutşi, şöyle konuştu:

Kent merkezinin kanalizasyon şebekelerinde toplanan atıksular tesisimizde arıtılarak %95 oranında temizlenip Dicle Nehri’ne deşarjı sağlanıyor. Günlük ortalama tesisin 21 farklı noktasından alınan numuneler üzerinden 81 adet analiz yapılıyor. Yapılan analizler sonucunda arıtma tesisinin verimliliği ve deşarj limitleri sürekli kontrol ediliyor. Ayrıca arıtılmış atık sular, alıcı ortama deşarj edilmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen Sürekli Atık su İzleme Sistemi (SAİS) tarafından anlık olarak bakanlığın veri tabanına belirli deşarj parametrelerinin verileri anlık olarak iletiliyor.”

Fotoğraf Galerisi