İçmesuyu Arıtma Tesisleri


SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Diyarbakır merkez ilçe (Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir) sınırları içerisinde yer altı ve yerüstü kaynaklardan suyu temin etmek, kaynak olarak kullanılabilecek havzaları korumak ve havza planları ile yönetmeliğini hazırlamak. Temin edilen içme suyunu arıtmak, arıtılan suyun kalitesini denetlemek, depo ve terfi merkezilerine dengeli dağıtımını ve bununla ilgili her türlü tesisin kurulmasını ve işletilmesini   sağlamak.

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Personel Durumu

MEMUR KADROLU İŞÇİ ŞİRKET PERSONELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ İŞÇİ
      20 8 26 5 2

Bağlı Müdürlükler 
-Su Sağlığı Ve Havza Koruma Şube Müdürlüğü
-Su Üretim Şube Müdürlüğü
-Laboratuarlar Şube Müdürlüğü

Diyarbakır İçme Suyu Arıtma Tesisi
Kent merkezine yaklaşık 13 km. uzaklıkta Mastfroş tepesinde 440 dekarlık alan üzerine inşa edilmiştir. Diyarbakır kent nüfusunun 1.275.000 kişi olacağı göz önüne alınarak İçme suyu Arıtma Tesisi iki aşamalı olarak dizayn edilmiş olup 2001 yılında tam kapasiteyle işletmeye geçmiştirİçme suyu arıtma tesisi günlük 255.000 m3/gün kapasiteyle (3 m3/s) içme ve kullanma suyu üretebilmektedir.

DİCLE BARAJ GÖLÜ HAVZASI

DİCLE BARAJI POMPA İSTASYONU

Dicle Barajı mansabında bulunan Pompa İstasyonu, içmesuyu arıtma tesisine yaklaşık 32 km uzaklıkta olup 1,5 m³/sn lik 3 adet pompanın 2’ si asıl, 1’ i yedek olmak üzere Ø1600 lük çelik boru ile ham suyu terfi etmektedir.

ACİL DURUMLAR POMPA İSTASYONU

Acil durumlar pompa istasyonu Eğil ilçesi yatır mahallesi sınırlarında, içme suyu ana isale hattımızın 19 km’sinde mevcut pompa istasyonunun olası teknik sorunlarından ve doğal afetlerden etkilenerek çalışamaması durumunda, kentin susuz kalmaması için devreye alınmak üzere; 1 adet 2500 kw ve 2 adet 1650 kw’ lık üç adet pompa hazır durumda bekletilmektedir. 2013 yılı Haziran ayından itibaren faaliyete giren istasyon 2.70 m³/sn kapasiteli olup 24 saat kesintisiz çalışma kapasitesine sahiptir.

İÇME SUYU SCADA SİSTEMİ

SCADA Sistemi kapsamlı ve entegre bir gözetleyici kontrol ve veri toplama sistemleri olup, geniş kapsamlı bilişim yapılarıdır. Bu sayede içme suyu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve su depoları sürekli gözlem ve kontrol altında tutulmaktadır.

Depoların su seviyeleri, arıtmalarda arıtılan suyun kalite parametreleri, terfi merkezlerindeki motorların çalışma ve güç harcama durumuna kadar birçok parametre için, İçme suyu SCADA Sistemimiz kapsamında analiz ve raporlama yapılabilmektedir. İçme suyu arıtma aşamaları bu merkezden izlenir ve kontrol edilir; hata veya arıza durumunda anında müdahale edilmektedir.

 

 

Fotoğraf Galerisi