İçmesuyu Arıtma Tesisleri


DİYARBAKIR İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
Kent merkezine yaklaşık 13 km. uzaklıkta Mastfroş tepesinde 440 dekarlık alan üzerine inşa edilmiştir. Diyarbakır kent nüfusunun 1.275.000 kişi olacağı göz önüne alınarak İçme suyu Arıtma Tesisi iki aşamalı olarak dizayn edilmiş olup 2001 yılında tam kapasiteyle işletmeye geçmiştirİçme suyu arıtma tesisi günlük 255.000 m3/gün kapasiteyle (3 m3/s) içme ve kullanma suyu üretebilmektedir.

SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bağlı Müdürlükler        :
-SU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
-SU SAĞLIĞI VE HAVZA KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
-LABORATUARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Personel Durumu

MEMUR KADROLU İŞÇİ ŞİRKET PERSONELİ
30 15 21

DİCLE BARAJI POMPA İSTASYONU
Dicle Barajı mansabında bulunan Pompa İstasyonu, içmesuyu arıtma tesisine yaklaşık 32 km uzaklıkta olup 1,5 m³/sn lik 3 adet pompanın 2’ si asıl, 1’ i yedek olmak üzere Ø1600 lük çelik boru ile ham suyu terfi etmektedir.

Acil Durumlar Pompa İstasyonu
Acil durumlar pompa istasyonu Eğil ilçesi yatır mahallesi sınırlarında, içme suyu ana isale hattımızın 19 km’sinde mevcut pompa istasyonunun olası teknik sorunlarından ve doğal afetlerden etkilenerek çalışamaması durumunda, kentin susuz kalmaması için devreye alınmak üzere; 1 adet 2500 kw ve 2 adet 1650 kw’ lık üç adet pompa hazır durumda bekletilmektedir. 2013 yılı Haziran ayından itibaren faaliyete giren istasyon 2.70 m³/sn kapasiteli olup 24 saat kesintisiz çalışma kapasitesine sahiptir.

İÇME SUYU SCADA SİSTEMİ
SCADA Sistemi kapsamlı ve entegre bir gözetleyici kontrol ve veri toplama sistemleri olup, geniş kapsamlı bilişim yapılarıdır. Bu sayede içme suyu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve su depoları sürekli gözlem ve kontrol altında tutulmaktadır.

Depoların su seviyeleri, arıtmalarda arıtılan suyun kalite parametreleri, terfi merkezlerindeki motorların çalışma ve güç harcama durumuna kadar birçok parametre için, İçme suyu SCADA Sistemimiz kapsamında analiz ve raporlama yapılabilmektedir. İçme suyu arıtma aşamaları bu merkezden izlenir ve kontrol edilir; hata veya arıza durumunda anında müdahale edilmektedir.

Son 5 Yılla Ait Su Üretim Verileri:

Suyun Geldiği Yer 2015 2016 2017 2018 2019
Arıtma Tesisinden Şehre Verilen Arıtılmış Su Miktarı(m³) 68.344.013 73.176.137 75.510.610 78.586.429 82.379.660
Gözeli Yer altı İçme suyu Havzasından Şehre Verilen Su Miktarı (m³) 7.950.827 6.616.766 5.172.532 5.499.935 5.984.829
Toplam (m³) 76.294.840 79.792.903 80.683.142 84.086.364 88.364.489

Fotoğraf Galerisi