Çok Fonksiyonlu Yazıcı Alımı İşi

İlgili Müdürlük DİSKİ Genel Müdürlüğü
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale Tarihi ve Saati 29 Kasım 2019 Cuma
Telefon & Faks 4122522990 Dahili 108-109 - 4122523957
E-Posta [email protected]
Şartname Bedeli 0,00
Doküman Teslim Yeri DİYARBAKIR
İhaleyi Alan Firma
Sözleşme Tarihi
Sözleşme Bedeli
ÇOK FONKSİYONLU YAZICI TEMİNİ İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
AMAÇ                        : Kurum bünyesinde yazıcı çıktılarının çok fonksiyonlu ve networke bağlı yazıcılar vasıtasıyla tek bir noktadan üretilmesini sağlamak, var olan çok sayıdaki yazıcıların bakım onarım ve sarf malzeme ihtiyaçlarını ortadan kaldırmak ve böylelikle kağıt, toner vb ekipman kullanımını azaltarak tasarruf sağlamak bu şartnamenin ana amacıdır.
 
KAPSAM      : Bu şartname Kurum bünyesindeki çeşitli birimlerde kullanılmak üzere 8 (sekiz) adet çok fonksiyonlu (yazıcı, tarayıcı, fotokopi ve fax özellikli) A3, A4 renkli çıktı alınabilen yazıcı temini, kurulumu, devreye alınması ve periyodik bakımlarının yapılması işlerini kapsar.
 
TANIMLAMALAR
Kurum/İdare                        : Diski Genel Müdürlüğü’nü ifade eder
Firma/Yüklenici      : Bu şartnameye göre ürün sağlayan/ devreye alan/bakım onarımlarını yapan firma/şirket vb yapılanmaları ifade eder
Yazıcı                         : Teknik şartnamede belirtilen tüm özellikleri sağlayan çok fonksiyonlu yazıcı cihazını ifade eder.
 
 

 
GENEL ŞARTLAR
 1. Satın alınacak çok fonksiyonlu yazıcı adedi 8 dir.
 2. Yazıcılar ile birlikte tam dolu olmak koşuluyla toplamda 8 set orijinal (siyah ve renkli) toner teslim edilecektir.
 3. Yazıcılar ile birlikte ayrıca toplamda 20 adet tam dolu ve orijinal siyah toner teslim edilecektir.
 4. Çok fonksiyonlu yazıcılar ve beraberinde verilmesi gereken tüm tonerler için teklif verilmelidir.
 5. Çok fonksiyonlu yazıcı ile birlikte orijinal sehpa teslim edilmelidir.
 
ÇOK FONKSİYONLU YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
 1. Baskı teknolojisi lazer olmalıdır. 
 2. Cihazın A4 siyah beyaz baskı hızı dakikada en az 25 sayfa olmalıdır. 
 3. Cihazın A4 renkli baskı hızı dakikada en az 25 sayfa olmalıdır. 
 4. Cihazın tarama çözünürlüğü; en az 600x600 dpi, baskı çözünürlüğü; en az 1200x1200 dpi, kopyalama çözünürlüğü en az 600 x 600 dpi olmalıdır. 
 5. Cihazın tarama hızı; 55 ipm (300 dpi) olmalıdır.   
 6. Cihaz PCL5 ve PCL6 baskı dillerini desteklemelidir. 
 7. Cihaz tek seferde çift yönlü tarama yapabilen otomatik doküman besleme ünitesini standart olarak içermelidir. 
 8. Cihazda en az 250 GB Harddisk, 3GB Ram olmalıdır.  
 9. Cihaz, en az 1,75 Ghz işlemciye sahip olmalıdır 
 10. Cihazda en az 2 tepsi ve toplam en az 1.200 sayfa A4 (80 gsm) kağıt kapasitesi olmalıdır. A3, A4,A4R, A5,A5R, zarf, etiket kağıt türlerinde baskı yapabilmelidir. 
 11. Cihazda, en az 100 sayfa kapasiteli arkalı önlü otomatik doküman besleme ünitesi olmalıdır. 
 12. Cihazın ısınma süresi en fazla 34 sn, İlk baskı verme süresi en fazla 10 sn. olmalıdır. 
 13. Cihaz; Dokuman besleyiciye ve/veya elle besleme ünitesine doküman beslendiğinde, cihazın ön kapağı açıldığında veya besleme ünitesi açıldığında uyku modundan çıkmalıdır. 
 14. Cihaz elle besleme ünitesine doküman beslendiğinde uyku modundan çıkmalı ve dokümanın boyutunu otomatik olarak algılamalıdır. 
 15. Cihaz kopyalama esnasında doküman besleyicide orijinal doküman unutulduğunda led ışık ile uyarı vermelidir. 
 16. Yazıcının üzerinde ethernet bağlantıları bulunmalı, 10/100/1000 Mbs bağlantıyla ağ ortamında TCP/IP kullanarak ağa bağlanabilmelidir. 
 17. Yazıcı üzerinde kablosuz LAN bağlantısı olmalıdır. 
 18. Cihaz standart olarak dublex baskı, setleme, harmanlama, kitapçık mizanpajı olmalıdır. 
 19. Cihaz için Dahili sonlandırıcı, Zımba Sonlandırıcı, Eko Zımbalama seçenekleri olabilmeli istenildiğinde bu cihazlar sorunsuz takılabilmelidir 
 20. Cihazın toner, kağıt durumu, iş sırası gibi özelliklerine bilgisayardan ulaşılabilmeli, sistem yöneticisi istediği kullanıcıya yetki verme limitlendirme yapabilmelidir. 
 21. Cihazda kalan Toner için %1’lik dilimler ile bildirim alınabilmelidir. 
 22. Hard copy ve dijital renkli dokümanlar, cihaz üzerinden, e-posta, FTP gibi hedeflere direk olarak gönderilebilmelidir.  
 23. Yazıcı UFRII/PCL /PS ve Direkt PDF yazdırma dillerini standart olarak içermelidir.   
 24. Cihaz tarama esnasında herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan Türkçe dilinde karakter tanıma fonksiyonu ile beraber sıkıştırılmış “Aranabilir PDF”, XPS ve OOXML(PPT/Word format) formatlarında tarama yapabilmeli, taranan dokümanları ağ üzerinde belirlenen klasörlere gönderebilmelidir. 
 25. Cihaz, aynı ağ üzerinde tanımlı olan akıllı telefon ve tabletlerden baskı alabilmelidir. 
 26. Cihaz herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duymadan kişilerin kendi özel şifreleri ile cihaza kendilerini tanıtabilmelerine olanak vermeli, cihazdan basılan çıktı miktarlarını kişisel olarak raporlayabilmeli, kişisel iş akışlarını oluşturmaya izin verip, kişisel iş kısıtlamalarına olanak tanıyor olabilmelidir.  
 27. Cihazda dokunmatik Türkçe kullanım paneli bulunmalıdır.  
 28. %25–400 büyültme ve küçültmeyi yapabilmelidir. 
 29. Cihaz bir seferde en az 999 adet çoklu kopyalama yapabilmelidir.  
 30. Cihaz uyku modunda en fazla 0,8 W enerji tüketmelidir. 
 31. Yazıcı siyah & beyaz baskı esnasında renkli drumları kullanmamalıdır.
 32. Yazıcı toner baskı ömürleri (sayfa doluluk oranı %6 ya göre) ; siyah baskı için en az 35.000 renkli baskı için en az 20000 sayfa olmalıdır.
 
TESLİMAT KURULUM VE DEVREYE ALMA İŞLEMLERİ
            Firma teklif ettiği çok fonksiyonlu yazıcıları aşağıda belirlenen kurum birimlerine teslim edecektir. Teslimat esnasında
 • Çok fonksiyonlu yazıcılar orijinal ambalajında olmalıdır.
 • Kurum yetkilisi nezaretinde yazıcıların orijinal ambalajları açılacak ve kurulumları istenilen yere yapılacaktır.
 • Çok fonksiyonlu yazıcıların fiziki kurulumu bittikten sonra ilgili birimdeki tüm bilgisayarlara tanıtımları yapılacak ve hazırda bulunan tüm personele kullanım eğitimleri verilecektir.
 • Çok fonksiyonlu yazıcıların beraberinde gelen cd, kitapçık vb ekipmanlar eksiksiz teslim edilecektir.
 • Çok fonksiyonlu yazıcı kurulumu ve eğitimler bittikten sonra düzenlenecek teslim tutanağı ilgili birim amirine imzalatıldıktan sonra bir nüshası bilgi işlem daire başkanlığı donanım şube müdürlüğüne teslim edilecektir.
Teslimat Adresleri :
 1. Bismil İlçesi Diski Hizmet Binası
 2. Bilgi İşlem Merkezi Diski Hizmet Binası
 3. Silvan İlçesi Diski Hizmet Binası
 4. Çınar ilçesi Diski Hizmet Binası
 5. Ergani İlçesi Diski Hizmet Binası
 6. Çermik İlçesi Diski Hizmet Binası
 7. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı – İdare Binası
 8. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı - Evrak Kayıt Birimi
 

 
BAKIM VE ARIZA GİDERİMİ
 1. Teklif edilen çok fonksiyonlu yazıcılar için 3 ayda bir yerinde bakım prosedürü uygulanacaktır.
 2. İdare arıza bildirimini telefon veya mail yoluyla iletebilir.
 3. Yüklenici arıza bildirimi aldıktan sonra en geç 12 saat içinde müdahale edecektir. Arıza giderimi en geç 3 iş günü içinde tamamlanmalıdır. 
 4. Arızaya düşen veya bozulan çok fonksiyonlu yazıcılar için teknik servis desteği sunulacaktır. Firma bu desteği telefon yada yerinde hizmet şeklinde sunabilir. Arıza giderimi telefonla yapılamıyorsa yazıcının kurulu olduğu yere gidilerek servis verilmesi zorunludur.
 5. Çok fonksiyonlu yazıcının arıza giderimi toplamda 3 iş gününü geçerse ilgili yerdeki iş ve işlemlerin aksamaması için firma muadil bir yazıcıyı ilgili lokasyonda tesis etmekle yükümlüdür.
 6. Bir yazıcının aynı arızayı birden fazla vermesi durumunda yazıcı yenisi ile değiştirilmelidir.
 7. Arıza bakım onarım işlemi için yerinde onarılamayan çok fonksiyonlu yazıcı yetkili teknik servise alınarak arızanın çözümüne gidilebilir. Arıza giderimi azami 30 gündür. Bu süre içinde arızası giderilemeyen ürün yenisi ile değiştirilmelidir.
 8. İş bu şartnamede belirtilmeyen hususlar için tüketicinin korunması hakkındaki kanun maddeleri geçerlidir.

 
GARANTİ VE DİĞER ŞARTLAR
 1. Tüm ürünler (çok fonksiyonlu yazıcı ve tonerler) en az 2 yıl garanti ile teklif edilmelidir.
 2. Tüm ürünlerin garantileri fiziki teslim tarihi ile başlar.
 3. Çok fonksiyonlu yazıcılar için ilgili garanti belgeleri imza kaşe edildikten sonra teslimat yapılan birim amirine teslim edilecektir.
 4. İş bu şartnamenin uygulanmasında vuku bulan ihtilaflarda Diyarbakır mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

DOKÜMANLAR

Teklif Mektubu
(0 KB)
Tüm Hakları Saklıdır 2020© Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.