Kaçak Su Prosedürü


DİSKİ ile su, kuyu suyu vs. mukavelesi yapan gerçek veya tüzel kişilere “abone” adı verilir. İdaremizle abonelik sözleşmesi yapmadan su kullanmayınız. Abonesiz su kullanımı tespit edildiğinde kullanımı yapanlar için “kaçak su kullanım tutanağı” tanzim edilerek kullanım yapılan su miktarı yönetmelik gereği cezalı olarak tahakkuk ettirilmekte ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır.