Atıksu Arıtma Tesisleri


DİYARBAKIR İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

Tesis Genel Yerleşim Planı

Tesis Akış Şeması

Diyarbakır İli Yeşilvadi Mahallesi eski Mardin yolu üzeri 7.km adresinde faaliyet gösteren Atıksu Arıtma Tesisimiz DİSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 2004 yılındaki ilk proje kapsamında Fiziksel Atıksu Arıtma üniteleri ve Çamur Stabilizasyon üniteleri olarak faaliyete geçmiştir.  Kademeli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi olan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 2025 yılına göre 1.245.000 nüfusa hizmet edecek kapasitede ve organik karbon, azot ve fosfor giderimine sahip ünitelerden oluşmaktadır.

Tesise gelen evsel atıksuyun arıtımının deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi ihtiyacı dahilinde IPA ( Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ) projesi kapsamında Diski Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı işbirliği  ile 2015 yılı Aralık ayı itibariyle İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin devreye alınması ile Diyarbakır kenti evsel atıksularının arıtım faaliyetleri başlamıştır. Tesis ile ilgili bilgiler şöyledir;

Hidrolik Akış Hızları

Aşama 1 – 2025 Aşama 2 – 2040
Minimum, m³/saat 4,879 7,277
Maximum, m³/saat 14,648 22,440
Günlük ortalama, m³/saat 7,255 10,961
Günlük ortalama, m³/gün 174,120 263,064

Tablo 1  : Hidrolik tasarım akış hızları (m³/saat)

Atıksu arıtma tesisi girişindeki kirletici yükler, Tablo 2’de verilmiştir. Burada bahsedilen giriş yükleri, ortalama değerler olarak hesaplanmaktadır.


Parametreler
Birim Aşama 1 – 2025 Aşama 2 – 2040
Kimyasal Oksijen İhtiyacı, COD kg/gün 103,531 141,122
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOD5 kg/gün 51,710 71,501
Toplam Askıda Katı Madde, TSS kg/gün 56,908 78,108
Total-Nitrojen, T-N kg/gün 8,942 12,590
Total-Fosfor, T-P kg/gün 2,253 3,099

Tablo 2  : Giriş kirletici yükleri

Parameter Aşama 1 (2025) için tasarım kriteri (giriş) Deşarj kriteri (çıkış) Aşama 1(2025) için temizleme verimliliği %
BOD5, mg/l 297 25 92
COD, mg/l 595 125 79
TSS, mg/l 327 35 89
Total N, mg/l 51 10 80
Total P, mg/l 12.9 1 92

Tablo 3 : Tasarım kriteri ve arıtma verimliliği

Üniteler ve Birimler

 1. Giriş Terfi Pompa İstasyonu
 2. Atıksu Üniteleri Koku Arıtma Ünitesi ( Biofiltre )
 3. Kaba Izgaralar
 4. İnce Izgaralar
 5. Giriş Numune Alma Kabini
 6. Havalandırmalı Kum Tutucu Havuzları Ve Kum Ayrıştırıcılar
 7. Ön Çökeltim Havuzları
 8. Ön Çökeltim Çıkışı Numune Alma Kabini
 9. Ön Çökeltim Çamur Kuyusu (Birincil Çamur )
 10. Biyolojik Havuzlara Giriş Dağıtım Odası
 11. Anaerobik Havuzlar
 12. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Havuzları
 13. Demir Klorür Tankları Ünitesi
 14. Turbo Blower Ünitesi ( Hava İstasyonu )
 15. Son Çökeltme Havuzları Giriş Dağıtım Odaları
 16. Son Çökeltme Havuzları
 17. Son Çökeltim Havuzu Arıtılmış Çıkış Suları Toplama Kanalı ( Deşarj Kanalı )
 18. Tesis Çıkışı Numune Alma Kabini
 19. Son Çökeltim Havuzları Çöken Çamur Toplama Hatları
 20. Çamur Geri Devir Pompa İstasyonu
 21. Fazla Çamur Pompa İstasyonu ( İkincil Çamur)
 22. Fazla Çamur Depolama Tankı
 23. Fazla Çamur Yoğunlaştırıcı Üniteleri ( Mekanik Belt Tikinerlar )
 24. Çamur Temizleyici Tamburları
 25. Birincil Çamur Yoğunlaştırma Tankları
 26. Çamur Çürütücü Tankları Ve Çamur İletim Hatları (Digester Tankları )
 27. Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
 28. Çamur Üniteleri Koku Arıtıma Ünitesi (Biofiltre)
 29. Çamur Keki Ve Atık Transfer  Sahası
 30. Gaz İletim Hatları Ve Desülfirizasyon Ünitesi
 31. Gaz Depolama Tankı
 32. Chp Elektrik Üretim Ünitesi Biogaz Jenaratörleri ( Kojenerasyon Ünitesi )
 33. Gaz Yakma Kazanları
 34. Gaz Yakma Bacası Flare Sistemi ( Çakmak )
 35. Taşkın Suları Pompa İstasyonu
 36. Servis Suyu Pompa İstasyonu

EĞİL ATIKSU ARITMA TESİSİ

Eğil Atıksu Arıtma Tesisi 23 Mart 2017 yılı itibari ile işletilmeye başlanmıştır. Tesis 10.910 kişiye hizmet verecek ve 1496 m3/gün lük atıksuyu arıtacak şekilde 6,5 dönüm arazi üzerine inşa edilmiştir. Eğil Atıksu Arıtma Tesisi fiziksel ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşmaktadır

Tesise ait dizayn parametreleri aşağıda sunulmuştur.

 • Proje debisi                1496 m3/gün
 • BOD5                         220 mg/l
 • AKM                           250 mg/l
 • Toplam Azot                40 mg/l
 • Toplam Fosfor              8 mg/l

Arıtma Üniteleri

 1. Kaba Izgaralar
 2. İnce Izgaralar
 3. Havalandırmalı Kum Tutucu Ünitesi
 4. Dağıtım Yapısı
 5. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Havuzları
 6. Son Çökeltim Havuzları
 7. Çamur Susuzlaştırma Ünitesi (Dekantör)
 8. Deşarj Ünitesi

 Atıksu arıtma verimliliğine ait ortalama veriler aşağıda belirtilmiştir.

Parametre                                          Ortalama arıtma verimliliği (%)

 1. BOD5 (Biyolojik Oksijen İhtiyacı)                                              95
 2. COD   (Kimyasal Oksijen İhtiyacı)                                            91
 3. AKM (Askıda Katı Madde)                                                        85
 4. Azot                                                                                          85

HANİ İLÇESİ ABACILAR MAHALLESİ
                              BİYOLOJİK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ

Hani İlçesi Abacılar Mahallesi ardışık kesikli biyolojik paket atıksu arıtma tesisi, ön çöktürme havuzu ve dengeleme haznesi 2050 yılı nüfusuna göre projelendirilmiştir.

Paket arıtma üniteleri 1.Kademe 200 m³/gün kapasitedeki evsel nitelikli atıksuların arıtılması için 1.000 kişi kapasiteli 2 adet biyolojik atıksu arıtma reaktörü olarak tasarlanmıştır

Tesis Temmuz 2020 tarihinde devreye alınmış olup yıl sonu itibari ile 8.278 m³ atıksu arıtmıştır.

Fotoğraf Galerisi