Sayaç Okuma Tahakkuk


Abone fatura tahakkukları en az 1 ay, en çok 2 ayı geçmeyen dönemlerde yapılır.

Su kullanım ücreti ihbarnamenin adrese bırakılması ile aboneye bildirilmiş sayılır.

Sayacınızın okunmasıyla ilgili her türlü işlemi ilgili Şube Müdürlüğü’müze müracaat ederek sonuçlandırabilirsiniz.