Eski Dönem Faturalarınız


  • Geçmiş dönem fatura borçlarınıza ait meblağ, dönem fatura tutarının altındaki hanede belirtilmektedir. Bu meblağa, ödeme tarihine kadar işleyecek gecikme zammı dahil edilmemiştir. Taksitlendirilen veya icra takibine konulan borçlar fatura üzerinde gösterilmezler. Dönem faturanızı aldığınızda geçmiş dönem borcu hanesini kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.
  • Vadesi geçmiş borçlarınızı dönemler halinde veya taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.
  • Geçmiş dönem fatura borçlarınızı ödemediğiniz takdirde suyunuz kapatılacaktır. Suyu kapatılan aboneler borçları ile birlikte su açma bedelini de ödemek zorundadırlar. Su açma bedeli Kurum ve PTT vezneleri, yetkili ödeme noktaları ve  adresimizde bulunan İnternet Şubesinden tahsil edilmektedir.
  • Geçmiş dönem fatura borçlarınızı DİSKİ, PTT vezneleri ve Bankalardan ödeyebilirsiniz.
  • Abone olduğunuz yerden ayrılırken, üzerinize kayıtlı olan aboneliği kapattırmayı ihmal etmeyiniz. Aksi halde, siz ayrıldıktan sonra tahakkuk etmiş fatura borçlarından hukuken sorumlu olmaya devam edersiniz.