Yeniden Değerlendirme Sözlü Sınav Sonucu

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 1 Ocak 2018 tarih ve 30288...

Yeniden Değerlendirme Sözlü Sınavı

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 1 Ocak 2018 tarih ve 30288...

2023 Kasım Ayı DİSKİ Genel Kurul Toplantısı

2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5’inci maddesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 7’inci maddesi uy...

Su Kaynaklarının Korunması Yönünde Alınan Tedbir Kararları

DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün tabi olduğu 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 2’inci maddesinin 1.Fıkrasının c bendi gereğince; DİSKİ Genel Müdürlüğü sorumlu olduğu bölge sınırları içinde su kaynaklarını korumak ve bu kayn...

Yeniden Değerlendirme İlan Metni ve Sınav Sonucu

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 1 Ocak 2018 tarih ve 30288...

2023 Mayıs Ayı DİSKİ Genel Kurul Toplantısı

2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5’inci maddesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 7’inci maddesi uy...

Dicle Baraj Gölü Havzası Taslak Koruma Planı

Dicle Barajı Havzası Taslak Koruma Planı Askı İlan Süreci Başlamıştır.     Diyarbakır iline içme ve kullanma suyu sağlayan Dicle Barajı'nın su kalite ve miktarının korunması, iyileştirilmesi...

Mülakat Sınav Sonucu İlanı

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ve 1Ocak 2018 tarih ve 30288 S...

  • 1
  • 2