%50 İndirim


DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARİFELER YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÖZEL İNDİRİMLİ ABONELER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 27.11.2019 tarih, 340 sayılı kararı ile kabul edilen Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği’nin 6’ıncı maddesinin k fıkrasında ‘Özel İndirimli Abone’  “Engellilik oranının %40 (yüzde kırk) ve üzerinde olduğu hastane raporuyla belgelenen engelliler, şehit yakınları, gazi ve milli sporcular, 2022 sayılı Kanuna göre 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile Engelli ve muhtaç vatandaşlar, taziye evleri” olarak tarif edilmiştir.

‘Özel İndirimli Abone’ grubuna giren ve aşağıda maddeler halinde belirtilenler, aynı yönetmeliğin ‘Ücret Tarifelerinin’ belirlendiği EK-1 Cetveline göre bulundukları yerin mesken tarifesi üzerinden %50 indirim oranından yararlanacaklardır. Bunlar:

1. Engellilik oranının %40 (yüzde kırk) ve üzerinde olduğu hastane raporuyla belgelenen engelliler,

2. Şehit yakınları, gazi ve milli sporcular,

3. 2022 sayılı kanuna göre 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç vatandaşlar (Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan 3294 sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen ve Bakanlığın doğrudan desteklediği yardımlardan Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla destek sağlanan ve bu kapsamda aşağıda sayılan gruplar içinde bulunan ve SYDV tarafından DİSKİ’ye gönderilen listede ismi yer alanlar);

a) Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Alanlar
b) Öksüz Yetim Yardımı Alanlar
c) Engelli Aylığı Alanlar
d) Engelli Yakını Aylığı Alanlar
e) Yaşlı Aylığı Alanlar
f) Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Alanlar
g) Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Alanlar

4. Taziye Evleri