Mülakat Sınav Sonucu İlanı

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Ve 1Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçileri Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare şirketlerinde işçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğde belirtilen kriterler dahilinde Yapılan incelemeler sonucunda, başvurusu reddedilen ancak İdare Mahkemesi kararlarıyla yeniden değerlendirilmek üzere başvuruları kabul edilen ve Tespit Komisyonunca başvuruları incelenip nihai karara bağlanan 5 (Beş) kişi hakkında; 24.11.2022 tarihinde saat 09:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılan sözlü sınav sonucu aşağıdaki EK’tedir.

Dokümanlar

Diğer Duyurular

Tümünü Gör