Yeniden Değerlendirme Sözlü Sınav İlanı

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçileri Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan incelemeler sonucunda, başvurusu reddedilen ancak İdare Mahkemesi kararlarıyla yeniden değerlendirilmek üzere başvuruları kabul edilen 10 (On) kişinin sınava girmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Bu nedenle sözlü sınava girmeye hak kazanan ve ekli listede belirtilen kişilerin 26/06/2024 tarihinde saat 14:00 ‘ da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacak olan sınavda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Söz konusu tebliğin ilan başlıklı 35. maddesi gereğince www.diski.gov.tr adresinde ilan edilmesine,

Tebliğin 35 inci maddesinde geçen ‘’Bu Şekilde yapılan ’İlan’ tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.’’ Hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 14.06.2024

Dokümanlar

Diğer Duyurular

Tümünü Gör